• Tackling fuel poverty together
  • information@warmwales.org.uk
  • 01656 747 622

Cartrefi Cynnes a Diogel

  • Home / Cartrefi Cynnes a Diogel

Cartrefi Cynnes a Diogel

Rydym yn falch o weithio gyda nifer o bartneriaid, a chael ei noddi gan Wales & West Utilities, i ddarparu prosiect Cartrefi Cynnes a Diogel.

Ar hyn o bryd mae ein Hyrwyddwyr Ynni Cymunedol yn ymweld ag aelwydydd yng Nghaerdydd, sydd wedi’i dewis trwy ddefnyddio ein meddalwedd mapio FRESH, i gynnig cyngor a chymorth amrywiol am ddim i helpu i greu cartrefi cynnes a diogel. Mae’r hyrwyddwyr yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl, o sicrhau arbedion i’ch biliau dŵr i gynghorion ynglŷn â defnyddio ynni’n effeithlon a chyngor ariannol i inswleiddio’r cartref. Am fwy o manylion, darllenwch ein blog prosiectau.

warm safe home project

Partneriaid Caerdydd

Beth sydd ar gael?

warm wales community energy champions

Mae prosiect Cartrefi Cynnes a Diogel yn cael ei ddarparu gan ein Hyrwyddwyr Ynni Cymunedol. Maent yn cynnig nifer o wasanaethau ac yn cyfeirio pobl at bartneriaid gyda’r nod o helpu pobl i gael cartrefi cynhesach a mwy diogel. Bydd y rhain yn cynnwys larymau mwg a synwyryddion CO am ddim ar gyfer aelwydydd cymwys, gwirio bod y tariffau trydan yn rhoi gwerth da, a sicrhau bod yr holl grantiau a budd-daliadau sydd ar gael yn cael eu hawlio.

Dyma ddetholiad bach o’r cymorth a’r atgyfeiriadau sydd ar gael gan ein Hyrwyddwyr Ynni Cymunedol:

Cofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth – Mae gan bob cyflenwr ynni gofrestr gwasanaethau blaenoriaeth i sicrhau eu bod yn gofalu am y bobl sydd mewn angen mwyaf.

Cymorth Cartref Cynnes – Os nad yw eich cartref yn elwa ar y rhwydwaith nwy efallai y gallwch hawlio grant cysylltiad nwy.

NEST – Mae’n cynnig cyngor a chymorth amrywiol a diduedd, am ddim i helpu pobl i leihau biliau ynni, ac i’r rhai sy’n gymwys, gwelliannau effeithlonrwydd ynni am ddim i’r cartref fel boeler newydd, gwres canolog neu inswleiddio.

WaterSure – I’r rhai sydd ar fudd-daliadau penodol ac angen defnyddio llawer o ddŵr arnynt, gall cynllun WaterSure helpu i leihau’r biliau.

Help U Tariff – Mae’r tariff hwn gan Ddŵr Cymru’n cynnig cymorth os yw incwm yr aelwyd yn llai na £15,000 y flwyddyn.

Asesiadau llithro, baglu a chwympo – I’r rhai sydd dros 60 oed a pherchnogion preifat, mae Gofal a Thrwsio Caerdydd a’r Fro yn gallu cynnig asesiad cartref am ddim.

Lle mae’r cynllun yn cael ei weithredu?

where is the warm safe homes scheme

Lansiwyd prosiect Cartrefi Cynnes a Diogel yn Llanisien, Caerdydd yn ystod Medi 2017. Gan weithredu mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd bydd ein Hyrwyddwyr Ynni Cymunedol yn cefnogi 2,000 o gartrefi yn ystod gaeaf 2017/18.

Gyda’r prosiect yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau’r rhai yr ydym wedi eu helpu, bwriedir cyflwyno’r cynllun i ogledd a de orllewin Cymru yn 2018. I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y cynllun dewch yn ôl yn fuan, neu cysylltwch trwy ddefnyddio’r ffurflen gyswllt.

2017-NAT-Awrds-Winner-Energy-Consultant
2017-Wales-Winner-Energy-Consultant
CIC
ISO 9001
ISO 14001