• Tackling fuel poverty together
  • information@warmwales.org.uk
  • 01656 747 622

Effeithlonrwydd Ynni

Dysgu am effeithlonrwydd ynni ac Arbed £££oedd

Trwy leihau eich biliau ynni rydych yn cadw mwy o’r cynhesrwydd yr ydych yn talu amdano yn y cartref, lle mae ei angen. Dyma ychydig o ffyrdd y byddech yn gallu lleihau eich biliau trwy ddefnyddio ynni’n fwy effeithlon. I ddysgu mwy a gwybod a oes cynlluniau ar gael yn eich ardal i’ch helpu i ariannu’r gwelliant llenwch y ffurflen gyswllt a byddwn yn dod i gysylltiad â chi.

Loft insulation Warm Wales

Gan fod tua 25% o’r gwres sy’n cael ei gynhyrchu gan foeler yn cael ei golli drwy’r to, mae inswleiddio eich atig yn un o’r ffyrdd symlaf a chost effeithiol o leihau eich biliau ynni. Mae’r rhan fwyaf o ffyrdd i inswleiddio atig yn effeithiol am tua 40 mlynedd a bydd yn sicrhau arbedion am nifer o flynyddoedd. Mae’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni’n amcangyfrif y gellir sicrhau arbedion o hyd at £225 trwy inswleiddio’r atig.

Cavity wall insulation Warm Wales

Mae mwy o wres yn gallu cael ei golli drwy eich waliau na hyd yn oed y to, gyda hyd at draean y gwres yr ydych yn talu amdano’n cael ei golli. Mae gwres bob amser yn teithio o ardaloedd cynnes i rai oer, felly po oeraf ydy hi y tu allan; po fwyaf o wres y byddwch yn ei golli o’r cartref. Gwaith i osodwyr achrededig yw inswleiddio waliau ceudod; ond mae’n bosibl gwneud y gwaith mewn diwrnod felly gall fod yn fuddsoddiad gwerthfawr. Mae’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni’n amcangyfrif y gellir sicrhau arbedion o hyd at £225 y flwyddyn.

Solid Wall Insulation Warm Wales

Os oes gennych dŷ hŷn gyda waliau solet byddwch yn colli hyd yn oed mwy o wres na phe byddai gennych waliau ceudod. Y newyddion da yw bod ffyrdd i ddatrys problemau fel hyn. Y ffordd fwyaf cyffredin yw inswleiddio waliau allanol (EWI), ateb proffesiynol sy’n golygu gosod haen o ddeunydd inswleiddio ar y wal ac yna ei orchuddio â deunydd pwrpasol i’w atgyfnerthu a math arbennig o rendrad. Ffordd arall yw inswleiddio waliau mewnol (IWI) sy’n broses o sych leinio’r waliau a’u llenwi â deunyddiau inswleiddio cyn gosod wal goed drosti. Gellir sicrhau arbedion o hyd at £425 y flwyddyn drwy inswleiddio waliau solet (Ymddiriedolaeth Arbed Ynni).

Draught proofing warm wales

Dyma ffordd sy’n aml yn cael ei hanghofio, ond mae atal drafftiau yn eich cartref yn gallu arbed hyd at £25 y flwyddyn ar eich biliau gwresogi (Ymddiriedolaeth Arbed Ynni) trwy gadw’r oerni allan a’r gwres i mewn. Wrth chwilio am ddrafftiau dechreuwch trwy archwilio fframiau ffenestri, drysau a pheipiau.

pipes tanks radiators warm wales

Tair ffordd syml o ddefnyddio ynni’n effeithlon y gallwch wneud eich hun am ychydig o gost. Dechreuwch trwy lagio eich peipiau i gadw’r gwres i mewn, yna prynwch siaced ar gyfer eich tanc dŵr poeth, a gorffennwch drwy osod paneli alwminiwm y tu ôl i’r rheiddiaduron ar waliau allanol, i adlewyrchu’r gwres yn ôl i mewn i’r ystafell. Mae’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni yn amcangyfrif y gallai hyn arbed hyd at £20 y flwyddyn.

boiler replacement warm wales

Mae newid boeler wrth gwrs yn fuddsoddiad mawr, ond os ydych yn uwchraddio ac yn newid hen foeler aneffeithlon am un newydd, gallai sicrhau arbedion mawr. Mae boeleri modern yn fwy effeithlon am nifer o resymau, ond eu prif fantais yw bod pob un yn foeler cyddwyso sy’n cadw mwy o wres, yn anfon nwyon oerach i fyny’r ffliw ac yn gweithio’n fwy effeithlon. Mae’r tabl isod gan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni’n dangos rhai o’r arbedion posibl sydd ar gael, yn dibynnu ar sgôr eich hen foeler. Os nad oes gennych gysylltiad nwy ar hyn o bryd edrychwch ar y dudalen grantiau nwy.

Sgôr eich hen foelerTŷ pârTŷ senglByngalo senglTŷ canol terasFflat llawr canol
G (< 70%)£210£320£165£180£100
F (70–74%)£145£220£110£125£70
E (74–78%)£125£190£95£105£60
D (78–82%)£110£170£85£100£55
2017-NAT-Awrds-Winner-Energy-Consultant
2017-Wales-Winner-Energy-Consultant
CIC
ISO 9001
ISO 14001