• Tackling fuel poverty together
 • information@warmwales.org.uk
 • 01656 747 622

Budd-daliadau Cymwys i Dderbyn Grant

 • Home / Budd-daliadau Cymwys i Dderbyn Grant
gas connection qualifying benefits

Rhestr Budd-daliadau Cymwys i dderbyn Cysylltiad Nwy

Os ydych yn hawlio unrhyw un o’r budd-daliadau ar y rhestr budd-daliadau cymwys ar gyfer grant cysylltiad nwy, mae’n bosibl eich bod yn gymwys i gael grant tuag at gysylltiad nwy newydd.

 • Gwarant Credyd Pensiwn
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Credyd Treth Gwaith (trothwy enillion uchaf yn berthnasol
 • Credyd Treth Plant (trothwy enillion uchaf yn berthnasol)
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Cynhwysol
 • Gostyngiad Treth y Cyngor
2017-NAT-Awrds-Winner-Energy-Consultant
2017-Wales-Winner-Energy-Consultant
CIC
ISO 9001
ISO 14001