• Tackling fuel poverty together
  • information@warmwales.org.uk
  • 01656 747 622

Cynllun Cyfeirio E.ON

Cynllun Cyfeirio E.ON

Yn ogystal â chynnal ein prosiectau ein hunain mae gan Cymru Gynnes bartneriaeth ag E.ON. Mae ein Cynllun Cyfeirio E.ON yn cynnig arolwg am ddim a dyfynbris ar gyfer system gwres canolog nwy newydd yn ogystal â gostyngiad o £300.

Os ydych wedi penderfynu ymuno â’r rhwydwaith nwy, y cam nesaf fydd dewis y boeler a’r system gwres canolog berffaith. Mae boeler graddfa A yn gallu gwneud gwahaniaeth gwirioneddol gan wneud eich cartref yn gynhesach a defnyddio ynni’n fwy effeithlon.

I’ch helpu i wneud y penderfyniad cywir mae Cymru Gynnes wedi llunio partneriaeth gydag E.ON i greu cynllun cyfeirio. Mae’r cynllun hwn yn cynnwys gostyngiad o £300 oddi ar brisiau E.ON ar gyfer pob un cwsmer gwres canolog newydd sy’n cael ei gyfeirio gennym at E.ON yn ogystal â’r holl gymorth a’r gefnogaeth sydd ei hangen arnoch.

Yn ogystal â hyn mae ein Cynllun Cyfeirio E.ON yn cynnwys arolwg ynni am ddim, dyfynbris heb ymrwymiad a’r cyfle i ledaenu’r gost dros 4 blynedd, yn ddi-log. Yn ystod yr arolwg, bydd arbenigwr ynni E.ON yn rhoi dyfynbris sefydlog i chi am system gwres canolog newydd a bydd hefyd yn dweud os ydych yn gymwys ar gyfer inswleiddio eich atig a waliau ceudod.

Os byddwch yn dewis bwrw ymlaen, bydd eich system gwres canolog newydd yn cael ei gosod gan beiriannydd sydd wedi cofrestru gyda Gas Safe. Bydd y peiriannydd hefyd yn ailgylchu eich hen system ac yn gadael popeth yn daclus er mwyn rhoi tawelwch meddwl i chi.

I gael mwy o wybodaeth am y cynnig hwn ffoniwch Cymru Gynnes ar 01656 747622.

2017-NAT-Awrds-Winner-Energy-Consultant
2017-Wales-Winner-Energy-Consultant
CIC
ISO 9001
ISO 14001