• Tackling fuel poverty together
  • information@warmwales.org.uk
  • 01656 747 622

Cynllun Cymorth Cartref Cynnes

  • Home / Cynllun Cymorth Cartref Cynnes

Cynllun Cymorth Cartref Cynnes

Mae Cymru Gynnes yn Gweithio gyda Wales & West Utilities ar Gynllun Cymorth Cartref Cynnes; rydym yn rhestru cartrefi a allai elwa ar gysylltiad â’r rhwydwaith nwy ac yna’n asesu a ydynt yn gymwys i gael grant tuag at y gost.

Gall cysylltiad nwy newydd fod o fudd mawr i’r rhai sydd â biliau gwresogi uchel ac sydd ar incwm isel. Rydym yn falch ein bod wedi rhannu 11,630 o dalebau sy’n werth mwy na £12miliwn erbyn 31 Gorffennaf 2017.

I nifer o gartrefi, mae newid i system gwres canolog nwy yn gallu chwarae rhan fawr i liniaru tlodi tanwydd. Gall cysylltu â’r rhwydwaith nwy wella sgôr ynni’r cartref a lleihau biliau ynni’n sylweddol. Rydym wedi ymrwymo i chwarae ein rhan i gysylltu o leiaf 6,000 o gartrefi eraill drwy Gynllun Cymorth Cartref Cynnes erbyn 2021.

Mae angen i bobl sy’n dymuno manteisio ar gysylltiad â’r prif rwydwaith nwy naill ai fyw mewn ardal sydd wedi’i dewis gan y llywodraeth i gael cymorth, neu fyw mewn eiddo sydd mewn perchnogaeth breifat neu eiddo ar rent ac yn derbyn budd-daliadau cymwys, neu fod mewn tlodi tanwydd: sy’n golygu bod canran uchel o incwm gwario’n cael ei wario ar ddefnyddio tanwydd ar gyfer y cartref.

Gallwn helpu i benderfynu a ydych yn gymwys ai peidio i gael grant. Ewch i’n tudalen cysylltiad nwy i gael mwy o wybodaeth.

2017-NAT-Awrds-Winner-Energy-Consultant
2017-Wales-Winner-Energy-Consultant
CIC
ISO 9001
ISO 14001