• Tackling fuel poverty together
 • information@warmwales.org.uk
 • 01656 747 622

Cartref

CAEL CYSYLLTIAD NWY

CYFARFOD YR HYRWYDDWYR

Gan weithio gyda Wales & West Utilities gallwn ddarparu grantiau i aelwydydd cymwys i’w helpu i gysylltu eu cartref â’r prif rwydwaith nwy. Gallech fod yn gymwys i gael taliad rhannol neu lawn tuag at gost cysylltiad newydd, gan roi mynediad i farchnad ynni gystadleuol.

Mae ein hyrwyddwyr cymunedol yn mynd o gwmpas yn gweithio ar y Prosiect Cartrefi Cynnes a Diogel. Rydym yn cynorthwyo aelwydydd cymwys i gael larymau mwg a synwyryddion CO am ddim, gwirio tariffau ynni a sicrhau eu bod yn hawlio grantiau a budd-daliadau ariannol sydd ar gael iddynt.

CROESO I CYMRU GYNNES

Sefydlwyd Cymru Gynnes Cyf. yn 2004 ac rydym yn falch mai ni yw’r Cwmni Buddiant Cymunedol hynaf yng Nghymru. Mae bod yn gwmni buddiant cymunedol yn golygu bod ein helw’n cael ei ail-fuddsoddi yn y cymunedau lle’r ydym yn gwasanaethu, gan sicrhau mai’r rhai sydd ag angen ein cymorth arnynt, yn hytrach na budd-ddeiliaid, sy’n elwa fwyaf.

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid yn y sector cyhoeddus a phreifat i helpu i sicrhau cynhesrwydd fforddiadwy i gartrefi a lliniaru tlodi tanwydd. Ymysg y prosiectau presennol rydym yn gweithio arnynt ar y cyd â Wales & West Utilities Limited, mae prosiect i ddarparu grantiau cysylltiad nwy i helpu aelwydydd cymwys i gysylltu â’r rhwydwaith nwy.

Mae Cymru Gynnes hefyd yn falch o fod yn gweithio ar y prosiect Cartrefi Cynnes a Diogel. Rydym yn ymweld â chartrefi drwy Ogledd a De Cymru i ganfod aelwydydd bregus y mae angen cymorth arnynt. Rydym yn sicrhau eu bod yn cael y tariff ynni gorau a’u bod yn cael mynediad i’r cymorth ariannol y mae ganddynt hawl iddo.

I gael mwy o wybodaeth am y gwaith a wnawn ewch i’n tudalen prosiect neu cysylltwch trwy ddefnyddio’r ffurflen gyswllt.

TRYDAR DIWEDDARAF

Lovely to have Jo and Karis from our Flintshire @HealthyHomeshp project with us in Margam today, long rail trip ahead now! #teamwork

Warm & Safe Homes will be starting work in Maerdy RCT on the 23rd July, look out for our team in red, thanks to our many partners @RCTCouncil @CynonTafHousing @WeAreTrivallis @DwrCymru @CRCymru and @WWUtilities #Maerdy #RCT #savingmoney

Load More...

NEWYDDION AM YNNI

 • Uk Government To Boost Efficiency Of Construction Sector
  The so called bytes and mortar revolution will use digital design and offsite manufacturing to transform building construction develop new technologies and introduce new tools This will support the In …
 • Edf Energy Reveals New Energy Saving Tool
  EDF Energy has partnered with MeasureMyEnergy MME to launch PowerNow a cloud based analytics platform that gives customers an itemised view of their energy usage and spending across different sites of …
 • Report Reveals ?130m Energy Saving Potential For Nhs
  That is the key conclusion of a new report from energy firm Centrica Business Solutions ahead of this Thursdays 5 July 70th anniversary of the NHS The study claims that the use of demand response serv …

FFURFLEN GYSWLLT GYFLYM

Sut hoffech i ni gysylltu â chi?

FfônEbost

Ymholiad:


 

BETH HOFFECH CHI EI WNEUD NESAF?

home cais grant cysylltiad nwy btn
home arbed ynni btn
home prosiectau diweddaraf btn
2017-NAT-Awrds-Winner-Energy-Consultant
2017-Wales-Winner-Energy-Consultant
CIC
ISO 9001
ISO 14001