• Tackling fuel poverty together
  • information@warmwales.org.uk
  • 01656 747 622

Cartref

CAEL CYSYLLTIAD NWY

CYFARFOD YR HYRWYDDWYR

Gan weithio gyda Wales & West Utilities gallwn ddarparu grantiau i aelwydydd cymwys i’w helpu i gysylltu eu cartref â’r prif rwydwaith nwy. Gallech fod yn gymwys i gael taliad rhannol neu lawn tuag at gost cysylltiad newydd, gan roi mynediad i farchnad ynni gystadleuol.

Mae ein hyrwyddwyr cymunedol yn mynd o gwmpas yn gweithio ar y Prosiect Cartrefi Cynnes a Diogel. Rydym yn cynorthwyo aelwydydd cymwys i gael larymau mwg a synwyryddion CO am ddim, gwirio tariffau ynni a sicrhau eu bod yn hawlio grantiau a budd-daliadau ariannol sydd ar gael iddynt.

CROESO I CYMRU GYNNES

Sefydlwyd Cymru Gynnes Cyf. yn 2004 ac rydym yn falch mai ni yw’r Cwmni Buddiant Cymunedol hynaf yng Nghymru. Mae bod yn gwmni buddiant cymunedol yn golygu bod ein helw’n cael ei ail-fuddsoddi yn y cymunedau lle’r ydym yn gwasanaethu, gan sicrhau mai’r rhai sydd ag angen ein cymorth arnynt, yn hytrach na budd-ddeiliaid, sy’n elwa fwyaf.

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid yn y sector cyhoeddus a phreifat i helpu i sicrhau cynhesrwydd fforddiadwy i gartrefi a lliniaru tlodi tanwydd. Ymysg y prosiectau presennol rydym yn gweithio arnynt ar y cyd â Wales & West Utilities Limited, mae prosiect i ddarparu grantiau cysylltiad nwy i helpu aelwydydd cymwys i gysylltu â’r rhwydwaith nwy.

Mae Cymru Gynnes hefyd yn falch o fod yn gweithio ar y prosiect Cartrefi Cynnes a Diogel. Rydym yn ymweld â chartrefi drwy Ogledd a De Cymru i ganfod aelwydydd bregus y mae angen cymorth arnynt. Rydym yn sicrhau eu bod yn cael y tariff ynni gorau a’u bod yn cael mynediad i’r cymorth ariannol y mae ganddynt hawl iddo.

I gael mwy o wybodaeth am y gwaith a wnawn ewch i’n tudalen prosiect neu cysylltwch trwy ddefnyddio’r ffurflen gyswllt.

TRYDAR DIWEDDARAF

Houses like this would protect their residents from #fuelpoverty by greatly reducing/eliminating bills forever, freeing up the mental bandwidth of occupants from worrying about energy bills. Fits really well with ethos of yesterday's #PreventionWorks event @BevanFoundation https://t.co/tNrYLs6H5X

Great to see our local 'smart house' receiving plenty of coverage - Is this the future smart home? https://t.co/iEH1FeVHtl #solcerhouse @WSofArchi

Katrina from the Warm & Safe Homes project is on a photoshoot with @DwrCymru here she is with Mrs Collins of Port Talbot who saved over £500 with the HelpU tariff #savingmoney #waterbill #warmandsafe

2
Load More...

NEWYDDION AM YNNI

FFURFLEN GYSWLLT GYFLYM

Ymholiad:

BETH HOFFECH CHI EI WNEUD NESAF?

home cais grant cysylltiad nwy btn
home arbed ynni btn
home prosiectau diweddaraf btn
2017-NAT-Awrds-Winner-Energy-Consultant
2017-Wales-Winner-Energy-Consultant
CIC
ISO 9001
ISO 14001